กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดโครงการพัฒนาทักษะเยาวชนเพื่อการพัฒนาชุมชน สนับสนุนโดย City Foundation โดยความร่วมมือจาก มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมช่างทองหลวง ๒ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ