กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทศิลปกรรม ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2565 ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ