นายพรอนันต์ ภักดีบุญ ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง และนายมงคล สาระพางค์ รองผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การต้อนรับ ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอ พร้อมผู้ติดตาม เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งนายอำเภอพุทธมณฑล

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ