นายพรอนันต์ ภักดีบุญ ผู้อำนวยการกาญจนภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการกาญจนภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เข้าตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา กาญจนภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ