งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ได้จัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ แบ่งปันรอยยิ้ม ภายใต้โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข โดยร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นกับคนชรา ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ