นายพรอนันต์ ภักดีบุญ ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง และงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด(มหาชน) แนะนำประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ ณ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ