นายพรอนันต์ ภักดีบุญ ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร นำคณะประกอบด้วยสมาคมช่างทองไทย ผู้แทนสถานประกอบการร่วมมือจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี สาขาเครื่องประดับอัญมณี เข้าพบผู้บริหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เพื่อหารือข้อราชการการพัฒนามาตรฐานอาชีพช่างเครื่องประดับในระยะต่อไป

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ