กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ทักษะการออกแบบเครื่องประดับภายใต้หัวข้อ 'วิถีชุมชนสะท้อนตัวตนผ่านเครื่องประดับสำหรับสุภาพสตรีวัยทำงาน' โดยมีนายพรอนันต์ ภักดีบุญได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ในการแข่งขันครั้งนี้จะนำผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ณ จังหวัดน่าน

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ