นายมงคล มณีสินธพ นายกสมาคมช่างทองไทย นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช ประธานที่ปรึกษาสมาคมและคณะฯ ได้เข้าพบนายพรอนันต์ ภักดีบุญ ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และหัวหน้าแผนกเครื่องประดับอัญมณี ได้ให้การต้อนรับร่วมสวัสดีปีใหม่พร้อมทั้งได้ร่วมกัน หารือแนวทางพัฒนาช่างฝีมือเครื่องประดับให้มีทักษะความสามารถ เท่าเทียมมาตรฐานสากล ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ