นายพรอนันต์ ภักดีบุญ ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง ได้จัดประชุม เครือข่ายสถานประกอบการการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประจำภาคเรียนที่ 2/2564 แบบออนไลน์ ผ่านระบบ google meet เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการเพิ่มปริมาณผู้เรียน

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ