เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 นางสาวศิริธร เลาหะวิไลย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม และคณะ เข้าเยี่ยมชมกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมิน จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ