กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง เปิดเรียน Onsite ขอเรียนเชิญผู้ปกครองและนักเรียนในระบบ รับฟังข้อชี้แจงเตรียมความพร้อมเปิดเรียน Onsite ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 25564 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ