กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทางการศึกษา ได้จัดโครงการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 5 มีนาคม 2564

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ