ท่านสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ได้.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการประกวด 'สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา' สิ่งประดิษฐ์คนของรุ่นใหม่ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์(โดม) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ในวันที่ 3 มีนาคม 2564

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ