คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดแสดงผงงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ บริเวณด้านหน้าอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 20 มกราคม 2564

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ