คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดแสดงผงงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ บ้านศาลาดิน ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 19 มกราคม 2564

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ