ด้วยมูลนิธิช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและกรมหม่อนไหม จะดำเนินการจัดงาน มหกรรมผ้าไหม ๒๕๖๓ 'ไหมไทยสู่เส้นทางโลก'ในวันที่ ๒๓ - ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ทางคณะผู้จัดงานได้เชิญสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงกิจกรรม the ๒ Next Big Designer Contest โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายให้สำนักความร่วมมือประสาน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดสถานที่ประชุมและเตรียมแสดงผลงานเครื่องประดับฝีมือนักเรียนนักศึกษา ในวันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมช่างทองหลวง ๒

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ