๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์สามเณร จำนวน ๖๙ รูป พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ณ หอประชุมอำเภอพุทธมณฑล

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ