โครงการช่างทองจิตอาสาพัฒนา วัด โรงเรียน โรงงาน ตามรอยพระยุคลบาล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ วัดสุวรรณาราม

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ