กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ