14 พฤศจิกายน 2561 นายถนอมศักดิ์ นะโรภาส รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการ และ นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ในระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ