Goldsmith Album


นางจิตรา อนุกูลเรืองกิตติ์ ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับเกียรติบัตรจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสุเทพ ชิตยวงศ์ ที่โดดเด่นประสบความสำเร็จในด้านการขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2560


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


299/1 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์, โทรสาร 0-2431-3613


Generated 0.023302 sec.