Goldsmith Album


กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินโครงการทัศนศึกษาดูงานดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย แหล่งวัฒนธรรมและเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร ระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2560 ณ จังหวัดจันทบุรี


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


299/1 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์, โทรสาร 0-2431-3613


Generated 0.023439 sec.