Goldsmith Album


วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2560 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ เพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนโสตศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


299/1 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์, โทรสาร 0-2431-3613


Generated 0.023288 sec.