ร่วมแสดงความยินดีแด่ ผอ.พะโยม ชิณวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมในการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 20 ตุลาคม 2553

ติชม

สร้างโดย :


THANOMSAK

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ