ประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เรื่อง การเรียกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
เรื่อง การเรียกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 

       1. นางสาวจีรวรรณ  ทองธวัช
       2. นางสาวศลิษา  เชาว์โคกสูง
       3. นางสาววราพร  พรหมชนะ

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Goldsmith

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ