ประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

       ๑. นางสาวกนกวรรณ  บุญรอด
       ๒. นางสาวจีรวรรณ  ทองธวัช
       ๓. นางสาวศลิษา  เชาว์โคกสูง
       ๔. นางสาววราพร  พรหมชนะ

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Goldsmith

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ