ประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เรื่อง บัญชีผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 และการประเมินสมรรถนะครั่้งที่ 1 ส่วนที่่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป(ครู)

เรื่อง บัญชีผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 และการประเมินสมรรถนะครั่้งที่ 1 ส่วนที่่ ๒

 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป(ครู)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Goldsmith

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ