ประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ยืนยันสิทธิ์ รายงานตัว ลงทะเบียนเรียน ระดับปวช.1 และระดับปวส.1 (ระบบโควตา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ยืนยันสิทธิ์ รายงานตัว ลงทะเบียนเรียน ระดับปวช.1 และระดับปวส.1 (ระบบโควตา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ