ประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เรื่อง รายชื่อนักเรียนโควตาพิเศษ 'โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพเพื่อการมีงานทำ' ประเภทนักเรียนทั่วไปและพิการบกพร่องทางการได้ยิน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2564

รายละอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ