ประผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ งานวิจัยครูเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้สู่นวัตกรรมและศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทาง วันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ