พ๊ธีมอบรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (ระดับภาค) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

IMG_0347.JPG    IMG_0345.JPG    IMG_0337.JPG    IMG_0334.JPG    IMG_0320.JPG    IMG_0317.JPG    IMG_0349.JPG    IMG_0372.JPG    IMG_0322.JPG     

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ