รางวัลชะเลิศ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับทีมกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง กับรางวัลชนะเลิดอันดับที่๑ และรางวัลรองชนะเลิดอันดับที่๑ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประเภทที่๙ หัตถศิลป์ ในงานประกวดสุดยอดนวตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว้่างวันที่ ๖-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง

 12301526_823751254419589_6717677606473579353_n.jpg  12341418_824576014337113_7493577498219220003_n.jpg 12346501_823752117752836_3144831251888632991_n.jpg

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ