ความภาคภูมิใจ 'การจัดสร้างเครื่องประดับโขน 'การจัดสร้างเครื่องประดับโขน
:  

         สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ โดยทรงมีพระราชดำรัสว่าศิลปวัฒนธรรมเป็นรากฐานบ่งชี้ความเป็นชาติ กอปรกับทรงเล็งเห็นว่านาฏกรรมตามแบบประเพณีไทยโบราณ ดังเช่น โขน และละครรำแบบต่างๆ เป็นที่รวมของงานศิลปกรรมหลายแขนง ซึ่งช่างไทยได้สร้างสรรค์ขึ้นด้วยภูมิปัญญาอันสูงส่งและได้สั่งสม สืบทอด  ดังนั้นเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน-ละครขึ้น และจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน เพื่อใช้สำหรับการแสดงพระราชทาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และสมเด็จ-พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๕ พรรษา โดยเลือกบทใช้ชื่อว่า “การแสดงเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พรหมาศ” จัดการแสดง ครั้งแรกขึ้นเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๐ และครั้งที่สองเมื่อปีที่ผ่านมา โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี ทั้งยังมีผู้ชมเป็นจำนวนมากเรียกร้องให้จัดการแสดงขึ้นใหม่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลาบปลื้มพระราชหฤทัยที่การแสดงโขนประสบความสำเร็จเกินคาด จึงมีพระราชดำริให้จัดแสดงโขนต่อเนื่องทุกปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์โขน ซึ่งเป็นการแสดงชั้นสูงของไทย และให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมตามแบบประเพณีโบราณ โดยในปีนี้ทรงเลือกบทรามเกียรติ์ ตอน นางลอย มาจัดแสดง ซึ่งเป็นโขนตอนที่มีความสนุกสนานน่าชม และเป็นที่นิยมมาโดยตลอด และตอน นางลอย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประชุมผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโขน เพื่อให้จัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่ สำหรับใช้ในการแสดงพระราชทาน เพื่อเป็นการสืบสานฝีมือเชิงช่าง ทั้งช่างทำหัวโขน ช่างปักสะดึงกรึงไหม และช่างเงินช่างทอง รวมทั้งศิลปะการแต่งหน้า โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ อาทิ อ.วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ผู้ออกแบบควบคุมการสร้างพัสตราภรณ์และถนิมพิมพาภรณ์ (เครื่องประดับ) ให้ อ. พีระยศ แก้วปัญญา และคณะ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ช่างทองหลวง ให้ดำเนินการจัดทำเครื่องประดับโขนละคร จำนวน  ๒  ชุด

สร้างลิ้งเชื่อมโยง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


NORTH

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ศิลปกรรม