พีธีลงเสาเอกอาคารวิทยบริการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553

เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2553  ดร.ศิริพรรณ  ชุมนุม  ที่ปรึกษาฯ สอศ.  ให้เกี่ยรติเป็นประธานในพิธีลงเสาเอกอาคารวิทยบริการ ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง (ศาลายา) 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


lakkana

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การจัดการทั่วไป