แบบทดสอบวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน/หลังเรียน

 

จงเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อเดียวเท่านั้น

1.    อวัยวะใดสำคัญที่สุด

                ก.    หู                                                                     ข.    ตา

                ค.    ฟัน                                                                 ง.    ผิวหนัง

2.    สุขอนามัยตรงกับข้อใดมากที่สุด

                ก.    ประสิทธิภาพ                                               ข.    ความสมบูรณ์

                ค.    ความสะอาด                                                 ง.    ความสวยงาม

3.    ขณะสระผมควรทำอย่างใดด้วย

                ก.    ลูบศีรษะ                                                        ข.    นวดหนังศีรษะ

                ค.    หวีหรือแปรงผม                                          ง.    เกาหนังศีรษะอย่างแรง

4.    การทำความสะอาดในช่องหูควรใช้อุปกรณ์ใด

                ก.    ไม้ปั่นหู                                                         ข.    ไม้แคะหู

                ค.    สำลีก้าน                                                        ง.    ส่วนมุมของผ้าเช็ดตัว

5.    ขนจมูกมีหน้าที่อย่างไร

                ก.    ยึดรูจมูก                                       ข.    กรองฝุ่นละอองและเชื้อโรค

                ค.    ช่วยชะลอการไหลของน้ำมูก               ง.    ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับรูจมูก

6.    การฝันเปียกน่าจะตรงกับคำใดมากที่สุด

                ก.    ฝันดี                                                               ข.    ฝันร้าย

                ค.    ฝันหวาน                                                       ง.    ฝันเลอะเทอะ

7.    การที่คนดื่มเหล้าพอมึนเมาเล็กน้อยและเห็นผู้หญิงหน้าตาดี แต่งกายรัดรูป แล้วเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมา อาจเกิดการข่มขืนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

                ก.    ได้ เพราะผู้ชายมึนเมาจะขาดความยั้งคิด

                ข.    ได้ เพราะผู้ชายคิดว่าผู้หญิงเป็นสาวขายบริการ

                ค.    ไม่ได้ เพราะผู้ชายไม่รู้จักกับผู้หญิงคนนี้มาก่อน

                ง.    ไม่ได้ เพราะผู้หญิงไม่ได้แสดงกิริยาที่สนใจฝ่ายชาย

8.    การปรับตัวเข้ากับเพื่อนต่างเพศของบุคคลกลุ่มใดน่าจะมีปัญหามากที่สุด

                ก.    ขี้อาย                                                              ข.    พูดน้อย

                ค.    เรียนไม่เก่ง                                                   ง.    แต่งกายไม่ดี

9.    การที่ชายหญิงลักลอบมีเพศสัมพันธ์กันในบ้านของฝ่ายหญิง ขณะที่พ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่อยู่บ้าน เปรียบได้กับข้อใด

                ก.    ปลาได้น้ำ                                                      ข.    แมวขโมย

                ค.    ไก่ได้พลอย                                                   ง.    สุนัขเห็นเครื่องบิน

10.    พฤติกรรมทางเพศตามวัฒนธรรมไทยข้อใดที่ถือว่าเป็นความวิปริตทางเพศ

                ก.    การมีเพศสัมพันธ์กันก่อนแต่งงาน

                ข.    อยู่กินด้วยกันโดยไม่มีพิธีแต่งงาน

                ค.    แต่งงานแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส

                ง.    การที่ถ่ายรูปการมีเพศสัมพันธ์ของตนเองไว้ให้คนอื่นดู

11.  คนกินจุจะมีความเสี่ยงต่อโรคใดมากที่สุด

                ก.    โรคอ้วน                                                        ข.    โรคเบาหวาน

                ค.    โรคหัวใจขาดเลือด                                      ง.    โรคความดันโลหิตสูง

12.  เครื่องดื่มชนิดใดควรหลีกเลี่ยงมากที่สุด

                ก.    ชาเขียว                                                          ข.    น้ำอัดลม

                ค.    น้ำส้มคั้น                                                       ง.    น้ำผลไม้ปั่น

13.  ในวันหนึ่งๆ ควรรับประทานอาหารชนิดใดให้มากที่สุด

                ก.    ข้าว แป้ง                                                        ข.    น้ำมัน น้ำตาล

                ค.    เนื้อสัตว์ ถั่ว นม ไข่                                    ง.    พืช ผัก และผลไม้ต่างๆ

14.  อาหารในข้อใดป้องกันโรคเหน็บชาได้น้อยที่สุด

                ก.    ข้าวกล้อง                                                       ข.    ข้าวเหนียว

                ค.    ข้าวซ้อมมือ                                                   ง.    ข้าวขาวผสมข้าวกล้อง

15.  บรรดาผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนั้นป้องกันโรคใดได้ดีที่สุด

                ก.    โรคนิ่ว                                                           ข.    โรคเหน็บชา

                ค.    โรคกระดูกอ่อน                                           ง.    โรคเลือดออกตามไรฟัน

16.  ยาคู่ใดที่ใช้รักษาอาการที่แตกต่างกันมากที่สุด

                ก.    แอสไพริน – พาราเซตามอล           

                ข.    ยาสวนทวาร - ยาระบายแมกนีเซีย

                ค.    ยาธาตุน้ำแดง - ยาเม็ดโซดามินต์

                ง.    ยาดมแก้คัดจมูก - เหล้าแอมโมเนียหอม

17.  ถ้าเป็นลมพิษ ผื่นคัน โดยไม่ทราบสาเหตุ ควรรับประทานยาชนิดใด

                ก.    แอสไพริน                                                    ข.    พาราเซตามอล

                ค.    คลอร์เฟนิรามีน                                           ง.    ไดเมนไฮดริเนต

18.  ยาชนิดใดที่ควรเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืน

                ก.    เพนวี                                                              ข.    ยาเม็ดลดกรด

                ค.    ยาเม็ดมีเบนดาโซล                                     ง.    พาราเซตามอลชนิดเม็ด

 

 

 

-3-

19.  การเกิดอาการคลื่นไส้เนื่องจากการรับประทานยาชนิดหนึ่งเข้าไป ถือว่าเป็นอันตรายจากการใช้ยาหรือไม่อย่างไร

                ก.    เป็นอันตรายจากพิษของยา

                ข.    เป็นอันตรายจากผลข้างเคียงของยา

                ค.    ไม่เป็นอันตราย เพราะเป็นผลชั่วคราวเท่านั้น

                ง.    ไม่เป็นอันตราย เพราะฤทธิ์ของยากำลังต่อสู้กับเชื้อโรค

20.  โดยทั่วไปยารับประทานก่อนอาหารนั้น ควรรับประทานก่อนอาหารในแต่ละมื้อเป็นเวลานานเท่าใดจึงจะดีที่สุด

                ก.    5 นาที                                                            ข.    15 นาที

                ค.    30 นาที                                                          ง.    60 นาที

21.  ความหมายของคำว่า “ยา” ข้อใดชัดเจนที่สุด

                ก.    สารหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค

                ข.    สารหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับคนและสัตว์

                ค.    สารหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

                ง.    สารหรือผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้

22.  ยาที่ใช้กับตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง ทวารหนัก ตามพระราชบัญญัติเรียกว่ายาอะไร

                ก.    ยาอันตราย                                                    ข.    ยาใช้ภายนอก

                ค.    ยาใช้เฉพาะที่                                               ง.    ยาควบคุมพิเศษ

23.  ตัวยาที่บรรจุในแคปซูลมักมีลักษณะอย่างไร

                ก.    เป็นผงและเป็นยางเหนียวๆ                     ข.    เป็นผงและเป็นของเหลวข้น

                ค.    เป็นเกล็ดและเป็นยางเหนียวๆ                 ง.    เป็นเกล็ดและเป็นของเหลวข้น

24.  ยาในกลุ่มใดที่มีลักษณะคล้ายกันมากที่สุด

                ก.    ครีม เจล ขี้ผึ้ง                                               ข.    โลชั่น ยาผง ยาน้ำใส

                ค.    ยาเหน็บ ครีม ยาน้ำเชื่อม                          ง.    ยาอิลิกเซอร์ ขี้ผึ้ง ยาเหน็บ

25.  วิธีใช้ยาที่นิยมมากที่สุดคือวิธีใด

                ก.    ฉีด                                                                  ข.    ทา

                ค.    สูดดม                                                             ง.    รับประทาน

26.  ยาเสพติดชนิดใดที่แพร่หลายและเป็นปัญหามากที่สุดในปัจจุบันนี้

                ก.    ยาอี                                                             ข.    ยาบ้า

                ค.    โคเคน                                                        ง.    สารระเหย

27.  ยาเสพติดคู่ใดที่ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุด

                ก.    บุหรี่ - สุรา                                                ข.    ยาบ้า - ยาอี

                ค.    ยาเลิฟ - โคเคน                                        ง.    มอร์ฟีน - เฮโรอีน

28.  ยาเสพติดที่เป็นพื้นฐานไปสู่การเสพยาเสพติดอื่นๆ คืออะไร

                ก.    ยาอี                       ข.    สุรา              
                ค.    บุหรี่                       ง.    กัญชา

-4-

29.  สาเหตุที่ทำให้คนเสพยาเสพติด ข้อใดมีผลต่อการเสพยามากที่สุด

                ก.    ถูกชักชวน                                                ข.    สิ่งแวดล้อม

                ค.    ปัญหาในครอบครัว                                      ง.    ขาดความรู้และความเข้าใจ

30.  บุคคลที่สำคัญที่สุดในการป้องกันมิให้นักเรียนใช้ยาเสพติดในสถานศึกษาคือใคร

                ก.    ครู                                                         ข.    นักเรียน     
                   
                ค.    ผู้ปกครอง                                                ง.    ผู้อำนวยการโรงเรียน

31.  ข้อใดไม่ใช่ครอบครัว

                ก.    สามี ภรรยา                                                   ข.    พ่อ แม่ ลูก

                ค.    ตัวเรา และเพื่อน                                         ง.    สามี ภรรยา และหลาน

32.  ตามหลักทิศ 6 นั้น พ่อ แม่ ภรรยา และเพื่อน จัดอยู่ในทิศใดบ้าง ตามลำดับ

                ก.    เบื้องบน เบื้องหลัง เบื้องขวา                    ข.    เบื้องบน เบื้องล่าง เบื้องซ้าย

                ค.    เบื้องหน้า เบื้องล่าง เบื้องขวา                   ง.    เบื้องหน้า เบื้องหลัง เบื้องซ้าย

33.  การสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัวข้อใดสำคัญที่สุด

                ก.    โทรศัพท์หากันบ้าง                                     ข.    ช่วยเหลือกันตามสมควร

                ค.    ร่วมกันสร้างกฎเกณฑ์ในบ้าน                          ง.    รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา

34.  การที่สามี ภรรยา เป็นคนมีเหตุผล คุยกันเล็กน้อยก็เข้าใจกัน ไม่ทะเลาะกันนั้น จัดว่ามีธรรมะข้อใดเสมอกัน

                ก.    ขันติ                                                       ข.    จาคะ      
              
                ค.    ปัญญา                                                    ง.    ศรัทธา

35.  การสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนข้อใดสำคัญที่สุด

                ก.    จริงใจต่อกัน                                           ข.    พบปะสังสรรค์กันบ้าง

                ค.    ช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้                           ง.    ช่วยรับฟังปัญหาและแก้ปัญหา

36.  ตามประวัติโรงพยาบาลแห่งแรกตั้งขึ้นสมัยรัชกาลใด

                ก.    รัชกาลที่ 4                                                     ข.    รัชกาลที่ 5

                ค.    รัชกาลที่ 6                                                     ง.    รัชกาลที่ 7

37.  ในครั้งแรกโรงเรียนที่ฝึกอบรมวิชาแพทย์สังกัดกระทรวงใด

                ก.    กระทรวงธรรมการ                                     ข.    กระทรวงมหาดไทย

                ค.    กระทรวงสาธารณสุข                                 ง.    ทบวงมหาวิทยาลัย

38.  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข

                ก.    เพื่อให้คนไทยอายุยืน                                 ข.    เพื่อให้คนไทยไม่เป็นโรค

                ค.    เพื่อให้คนไทยพ้นจากอุบัติภัย                  ง.    เพื่อให้คนไทยมีเศรษฐกิจที่พอเพียง

39.  โรงพยาบาลใดไม่ได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

                ก.    โรงพยาบาลสงฆ์                                         ข.    โรงพยาบาลเลิดสิน

                ค.    โรงพยาบาลวชิรพยาบาล                               ง.    โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

40.  โรงพยาบาลใดคือโรงพยาบาลเอกชน

                ก.    โรงพยาบาลกลาง                                  ข.    โรงพยาบาลบางโพ

                ค.    โรงพยาบาลจันทรุเบกษา                        ง.    โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

41.  อาชีพใดที่เสี่ยงภัยมากที่สุด

                ก.    เซลส์แมน                                             ข.    กระเป๋ารถเมล์

                ค.    ทำงานในโรงงานทอผ้า                             ง.    ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง

42.  ถ้าลมพัดไปทางทิศเหนือ ผู้ฉีดหรือพ่นยาปราบศัตรูพืชควรยืนหันหน้าไปทางทิศใด

                ก.    ใต้                                                              ข.    เหนือ

                ค.    ตะวันตก                                                        ง.    ตะวันออก

43.  ภัยที่ไม่คาดคิดข้อใดเกิดมากที่สุด

                ก.    ภัยจากลมพายุ                                       ข.    ภัยจากพวกมิจฉาชีพ

                ค.    ภัยจากไฟไหม้อาคารสูง                            ง.    ภัยจากการเข้าไปอยู่ในที่ชุมนุม

44.  ถ้าไปร่วมชุมนุมประท้วงมีคนมากมาย เราควรอยู่ ณ ที่ใด

                ก.    ริมกลุ่ม                                                ข.    กลางกลุ่ม

                ค.    ทางซ้ายของทุกคน                                ง.    ริมขวาของทุกคน

45.  คลื่นยักษ์สึนามิเกิดขึ้นกับประเทศไทยกี่ครั้งแล้ว

                ก.    1                                                      ข.    2

                ค.    3                                                      ง.    นับไม่ถ้วน

46.  นายขนมต้มเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงอย่างไร

                ก.    เป็นเชลยกู้ชาติ                                  ข.    ชกชนะนักมวยเขมร 

                ค.    ชกชนะนักมวยพม่าหลายคน                   ง.    ชกชนะนักมวยไทยหลายคน

47.  โดยทั่วไปแล้วมวยไทยชกกี่ยก

                ก.    3 ยก                                                               ข.    4 ยก

                ค.    5 ยก                                                               ง.    6 ยก

48.  กระบี่กระบองมีกำเนิดมาจากอะไร

                ก.    การแสดงโชว์                                       ข.    การสู้รบสมัยโบราณ  

                ค.    การแสดงศิลปวัฒนธรรม                          ง.    การฝึกฝนเพื่อการออกกำลังกาย

49.  การแสดงกระบี่กระบองคู่ใดที่มีอยู่ในระบบการเล่น

                ก.    ดาบ - ดาบดั้ง                                        ข.    ดาบสองมือ - กระบี่

                ค.    ง้าว - ดาบดั้งหรือดาบโล่                           ง.    ดาบดั้งหรือดาบโล่ - พลอง

50.  การเล่นตะกร้อลอดบ่วง ลูกใดที่มีค่าคะแนนมากที่สุด

                ก.    ลูกเข่า                                          ข.    ลูกไหล่

ค.    ลูกโหม่ง                                                        ง.    ลูกหลังเท้า

51.  การเล่นแบดมินตันในประเทศไทยครั้งแรกเริ่มเล่นที่ใด

                ก.    ที่วัด                        ข.    ที่บ้าน   
                
                ค.    ที่ทำงาน                   ง.    ที่สนามกีฬาแห่งชาติ

52.  การแข่งขันแบดมินตันแพ้ชนะกันอย่างไร

                ก.    ชนะ 1 ใน 2 เกม                                         ข.    ชนะ 2 ใน 3 เกม

                ค.    ชนะ 3 ใน 4 เกม                                         ง.    ชนะ 3 ใน 5 เกม

53.  สมาคมบาสเกตบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยตั้งขึ้นเมื่อใด

                ก.    พ.ศ. 2477                                                ข.    พ.ศ. 2485             
                
               ค.    พ.ศ. 2496                                                 ง.    พ.ศ. 2499       
     

54.  การแข่งขันบาสเกตบอลแข่งขันกันอย่างไร

                ก.    ครึ่งเวลาละ 15 นาที                            ข.    ครึ่งเวลาละ 20 นาที

                ค.    4 ควอเตอร์ ควอเตอร์ละ 10 นาที             ง.    4 ควอเตอร์ ควอเตอร์ละ 12 นาที

55.  ชื่อเดิมของวอลเลย์บอล คืออะไร

                ก.    วอลเลย์                                             ข.    เซตบอล   
         
                ค.    อัลเฟรด                                            ง.    มินโตเนต

56.  ความหมายของสมรรถภาพทางกายข้อใดถูกต้องที่สุด

                ก.    ความแข็งแรงของร่างกาย

                ข.    ความสมบูรณ์ของสุขภาพบุคคล

                ค.    ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคล

                ง.    ความสามารถในการประกอบกิจกรรมของร่างกาย

57.  องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายข้อใด เป็นตัวบ่งชี้ว่าคนเรามีสมรรถภาพทางกายดีได้ชัดเจนที่สุด

                ก.    ความอดทนของกล้ามเนื้อและความเร็ว

                ข.    ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ

                ค.    ความอ่อนตัวหรือความยืดหยุ่นและพลังหรือกำลัง

                ง.    ความอดทนของระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบกล้ามเนื้อ

58.  การแข่งขันยกน้ำหนัก นักกีฬาจะต้องใช้องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายใดบ้าง

                ก.    พลังหรือกำลังและเวลาปฏิกิริยา

                ข.    ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และพลังหรือกำลัง

                ค.    ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความสมดุลหรือการทรงตัว

                ง.    ความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต และความเร็ว

59.  การทดสอบความเร็ว ควรใช้วิธีการทดสอบรายการใด

ก.    วิ่ง 25 เมตร                                                   ข.    วิ่ง 50 เมตร

ค.    วิ่ง 100 เมตร                                                ง.    วิ่ง 200 เมตร

60.  Hand Grip Dynamometer คืออะไร

ก.    เครื่องมือวัดพลัง                                          ข.    เครื่องมือวัดความเร็ว

ค.    เครื่องมือวัดแรงบีบมือ                                   ง.    เครื่องมือวัดความอ่อนตัว