Goldsmith


แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี


1. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่


2. โครงการวิชาชีพ ระดับ ปวช.


3. โครงการวิชาชีพ ระดับ ปวส.

299/1 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์, โทรสาร 0-2431-3613


Generated 0.021029 sec.